Museumbyn

Museumbyn erbjuder varje sesong något nytt och intressant att se och uppleva. 


pyykkinaru

I Anttis Stuga du har möjlighet bekanta dig med arbeteförevisnig som visar gamla arbetemetoder, till exempel kardning samt färgning av garn. Under sommartiden du kan också bekanta dig med vävning av träsmattor, i vävstol. I Anttis Stuga ordnas också olika utställningar.

Smedenverkstad var den gammaltida bygemenskapens mittpunkt. Där tillverkades i allmänhet alla hushållsredskap vilka behövs vid smida. I smedenverkstaden finns en stor mängd av redskap som användes till olika ändamål och som nejdens bästa smeder använde när dom tävlade om vem som var bäst.

Farfars snickeri. I farfars snickeri från under sekelskiftet finns det flera olika arbetsmaskiner som är gjord av trä. Alla arbetsmaskiner är i gott skick och några även brukbara. Där får man en utmärkt uppfattning om hur mekanisering har börjat under 1900-talet.  I farfars snickeri finns ett brett urval av snickarens handarbete redskap. Bredvid farfars snickeri ligger en gammal transformator byggnad.

Bybutiken från under 1930-40 talet var en diverse butik. I samma byggnad finns bypostkontor, telegrafcenter, urmakareverkstaden och fotograferings laboratorium. En benzinstation ligger utanför bybutiken. I bybutiken du kan se den lokal urmakare Lassila`s verktyget. Där finns också mycket av Otto Junnola`s fotografiet.

Bryggeriet och Bageriet under 1930-40 talet.

Ria och jordbrukmuseum. Där förevisas det redskap som användes på gården i vardagliga förhållanden och en riklig samling av arbeteredskap.

I jaktmuseum har man framme en bred artikel av det som användes under jakt och fiske med olika avdelningar.

Utöver finns det på området bland annat ett motormuseum, en tjäragrav, ett tegelfabrik, en torpparestuga och en byskola från 1940-talet vilken har stor popularitet.


juna-ja-poikarattaat-ja-lapsetLapset ja heppa

På bil-och traktorområdet finns det fordonen och arbetsmaskiner från “farfars tid”. Om du har bra tur, du kan även slippa på en liten åktur med traktor.

På området finns också ett gammalt fiskebåt, var man kan hålla även liten funktioner.